Nguồn: http://khampha.vn/lam-dep/nang-cong-so-can-thu-san-5-loai-my-pham-nay-trong-tui-xach-de…Nguồn: http://khampha.vn/lam-dep/nang-cong-so-can-thu-san-5-loai-my-pham-nay-trong-tui-xach-de-luon-dep-trong-ca-ngay-c37a746359.html

Để kéo dài được sự tươi trẻ, bạn cần có sự kết hợp của cả dinh dưỡng và luyện tập.

Theo Hạ Vũ (Khám phá)